Windows 10 ra mắt các vị trí sự kiện đặc biệt...

<!-- --> Vào ngày 29 tháng 7, Microsoft sẽ phát hành Windows 10 cho công chúng và không giống như các bản phát hành...

Sơ đồ công nghệ: Windows 10 ra mắt vào ngày 29...

<!-- --> Tuần này trên tạp chí công nghệ, Microsoft thông báo rằng Windows 10 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29 tháng...

Microsoft bắt đầu ra mắt Windows 10 với các lễ kỷ...

<!-- --> Vào ngày 29 tháng 7, Microsoft cuối cùng sẽ cung cấp Windows 10 cho công chúng, trên 190 quốc gia và 111...

Sơ đồ công nghệ: Khởi chạy Windows 10, App Store, điện...

<!-- --> Tuần này về công nghệ, Microsoft cho biết Windows 10 sẽ không có phiên bản phát hành cho nhà sản xuất và...

Recent Posts