Phần mềm chống phần mềm độc hại miễn phí của Microsofts Windows XP có thêm một năm để tồn tại

Trong khi Microsoft thúc đẩy kết thúc hỗ trợ Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014, công ty vừa thông báo rằng Security Essentials, phiên bản giải pháp chống phần mềm độc hại miễn phí cho XP sẽ được duy trì cho đến tháng 7 năm 2015.

Theo Trung tâm bảo vệ phần mềm độc hại Microsofts trang mạng To help organizations complete their migrations, Microsoft will continue to provide updates to our antimalware signatures and engine for Windows XP users through July 14, 2015.

Mặc dù gã khổng lồ phần mềm rất mong muốn các công ty và người tiêu dùng nâng cấp lên Windows 8.1 mới nhất, nhưng Windows XP đã thành công đến mức để giúp mọi người hài lòng và tiếp tục giảm doanh thu, công ty sẽ cố gắng giữ cho các máy tính lỗi thời không bị phần mềm độc hại trong một năm nữa. Mặc dù Microsoft vẫn tiếp tục hỗ trợ phần mềm bảo mật, điều này không có nghĩa là Windows XP sẽ nhận được bất kỳ hình thức hỗ trợ nào sau ngày 8 tháng 4 năm 2014.