Xbox One SmartGlass đã có mặt trên Windows Phone Store, tải xuống hiện có sẵn (cập nhật)

Nếu còn một thứ để Microsoft công bố là ứng dụng Xbox One SmartGlass dành cho Windows Phone. Và hôm nay bạn có thể tải xuống ứng dụng từ Windows Phone Store.

Tất nhiên, ứng dụng hiện tại khá vô dụng, nhưng đây là một số chi tiết: Ứng dụng này khá giống với phiên bản SmartGlass trên Xbox 360, có nghĩa là bạn có thể điều hướng bảng điều khiển, khởi chạy và tương tác với các ứng dụng, với khác biệt mà bạn cũng sẽ nhận được các chức năng mới dành riêng cho Xbox One. Ví dụ: ứng dụng đồng hành SmartGlass bổ sung khả năng tương tác với OneGuide, truy cập nguồn cấp dữ liệu hoạt động Xbox Live, thành tích, ghim, tin nhắn và bạn bè từ phần menu mới ở bên trái màn hình. Hơn nữa, người dùng cũng sẽ có thể chụp nhiều ứng dụng và xem Clip DVR trò chơi từ điện thoại Windows.

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Xbox One SmartGlass hôm nay, nhưng tất nhiên bạn sẽ không thể làm được gì nhiều với nó cho đến khi bạn mua bảng điều khiển sau vài ngày nữa. Một tính năng thú vị khác đi kèm là tùy chọn cho phép Windows Phone luôn mở khóa trong khi sử dụng ứng dụng – đây có vẻ là một tính năng thú vị cần có -. Chưa có từ nào cho phiên bản Android hoặc iOS của ứng dụng, nhưng chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ rằng nó sẽ sớm ra mắt.

Update: Larry Hryb, Microsofts Major Nelson, vừa Tweet công ty đã phát hành ứng dụng Xbox One SmartGlass cho iOS. Người dùng iPhone và iPad có thể bắt đầu tải xuống ứng dụng ngay bây giờ từ Apple App Store.

Update: Trong một Tweet thứ hai từ @MajorNelson, Microsoft cũng thông báo ứng dụng Xbox One SmartGlass cũng có sẵn trên Android. Tải xuống ứng dụng từ Cửa hàng Google Play!

Update: Windows 8.1 cũng có ứng dụng Xbox One SmartGlass. Bạn có thể tải xuống ứng dụng, bắt đầu từ hôm nay từ Windows Store.

Rate this post